Jens Walther virker som konsulent både for enkelt personer og for firmaer.

Her gives råd og vejledning omkring konfiguration, indkøb, akustik, installation og fejlfinding omhandlende studie, computer / software og live udstyr.